Előadók: Kovácsné Bartos ÉvaJakab Zsuzsanna, FMC Dialízis Center Kft.

Az előadás rövid tartalma:

Bérköltség. A főkönyvben csak néhány számlaszámon szereplő tétel. A tényadatoknál emögött egy igen komplex bérszámfejtés húzódik, dolgozókra lebontva, 50-60 különböző bérelem egyénileg számfejtett tételeivel. Hogyan lehetnénk képesek ilyen komplexitást csak megközelíteni is egy bértervezésnél?
A nagy HR erőforrás igényű ágazatokban, ahol a költségek jelentős hányadát a bér és járulék típusú költségek teszik ki, egyre nagyobb jelentőséggel bír ezen elemek minél pontosabb tervezése. Ennek kivitelezése hagyományos táblázatkezelőben egyre nagyobb terhet ró a munkaügyre – a komplexebb modellek karbantartása, adatok begyűjtése, módosítása, tervváltozatok készítése, hovatovább megoldhatatlan. A Fresenius Magyarország Kft.-nél a már meglévő pénzügyi tervezőrendszer logikus továbbgondolása volt a HR-tervezésre való kiterjesztése. Az előadásban a projektet véghezvivő két kulcsembertől első kézből kapunk információt arról, hogy mi hívta életre ezt a projektet, a felmerült problémákra és igényekre adott megoldásairól, a HR-tervezőrendszer használatáról, annak előnyeiről és a várható továbblépésekről. Bemutatják a tervezőrendszer fontosabb és érdekesebb elemeit, a mögötte húzódó üzleti logikát. Bemutatják, hogy milyen pontosságot lehet elérni ezzel, milyen érdekes információkat nyerhetünk, pl. a túlórák tervezett és valós értékeiről.